ตาข่ายแบบถุงขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับฟางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และกลม สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงสัตว์ที่มีหู ลักษณะถุงใช้แขวน ใส่อาหารได้ประมาน 2 – 4 กำ ลึก 45 ซม....

ตาข่ายแบบก้อนกลม

เหมาะสำหรับฟางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และกลม สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงกีบเท้าขนาดเล็ก ใส่ฟางได้มาถึง 6×6 ตารางเมตรแบบก้อนกลมและ 4×4 ตารางเมตรแบบก้อนสี่เหลี่ยม ลดการศูนย์เสียฟางได้มากถึง 90% อายุการใช้งาน  2 – 4 ปี...

ตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เหมาะสำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงกีบเท้าขนาดเล็ก ใส่ฟางได้มาถึง ยาว 90 ซม. x กว้าง 45 ซม. x สูง 45 ซม....

ตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับฟางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และกลม สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงกีบเท้าขนาดเล็ก ใส่ฟางได้มาถึง 6×6 ตารางเมตรแบบก้อนกลมและ 4×4 ตารางเมตรแบบก้อนสี่เหลี่ยม ลดการศูนย์เสียฟางได้มากถึง 90% อายุการใช้งาน  2 – 4 ปี...